EIXOS

AMOR I ESCALFOR

Espai de benestar. Un espai on l’infant es senti acollit, respectat i on pugui desenvolupar la seva personalitat.

RESPECTE, ACOMPANYAMENT I PRESÈNCIA

En els primers anys de vida, el desenvolupament físic, emocional i cognitiu de l’infant es troben units subtilment. Creiem en un espai amb presència constant, sense presses, ple d’amor, llibertat i respecte a la individualitat.

TEMPS I ESPAI

Temps i espai perquè succeixin coses.

JOC IMAGINATIU I LLIURE

Es dóna temps i espai per al joc creatiu, es proporcionen materials desestructurats i naturals que ajuden a desenvolupar la imaginació de l’infant.

IMITACIÓ

Els adults que acompanyem l’infant prenem consciència dels gestos perquè mereixin ser imitats. Els infants estan barrejats, per recrear un ambient de família, on els petits observen amb atenció als grans i els grans ajuden als petits. Aquest compartir enriqueix les experiències del dia a dia i les relacions entre els infants i els adults que els acompanyen.

MOURE’S EN LLIBERTAT

En el dia a dia de l’aula, el moviment és primordial. Ens fonamentem en els principis d’Emili Pikler i de la Pràctica Psicomotriu Aucouturier, i entenem el cos com a unitat corporal, com a expressió de vida.

EXPERIÈNCIES ARTÍSTIQUES I CREATIVITAT

Cada dia es narren contes, i setmanalment es fan treballs manuals relacionats amb les diferents estacions de l’any, es preparen activitats artístiques, com pintar amb ceres i aquarel·les, modelat, rotllanes, jocs de dits, etc.

DRET A EMBRUTAR-SE I A L’AUTO-REGULACIÓ

Respectem el dret d’embrutar-se dels infants, de jugar amb la sorra, de saltar sobre els bassals. També el dret a experimentar el risc de les accions. El respectem perquè confiem amb l’infant i és d’aquesta manera que va ajustant cada vegada més la seva auto-regulació

DESENVOLUPAMENT DELS SENTITS

Els infants descobreixen el món a través dels seus sentits. Volem vetllar perquè tinguin uns estímuls adequats al seu desenvolupament.

ENTORN CÀLID I HARMÒNIC

L’aula és un espai acollidor, una segona llar per a l’infant. És un espai harmònic que proporciona als infants moments per al joc simbòlic, moments per activitats artístiques i moments per al repòs.

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

Respectem les emocions de cada infant sense reprimir-les. Les acompanyem totes des del respecte i l’empatia

OBSERVACIÓ I LA DOCUMENTACIÓ

Observar els infants en el seu joc és poder entendre en quin moment es troben, i quines necessitats tenen. Observar i escoltar entenent l’infant com a protagonista i com a inspirador de les propostes que s’oferiran. Documentar ens permet mirar, pensar, reflexionar, compartir; aprendre sobre els interessos dels infants, entendre els processos que es donen en aquestes edats i buscar una manera més acurada d’acompanyar els infants en el seu creiexement

RELACIÓ AMB LA NATURA

L’ordre de la natura ens ordena, per tant ens tranquil·litza, ens fa sentir benestar. La natura forma part de la vida de l’infant a l’escola. Es fan excursions al parc setmanals, es té cura de l’hort,…

EXPERIÈNCIES REALS

Intentem que totes les activitats que fem amb els infants tinguin sentit en el quotidià (fer el pa, escombrar, rentar els plats…).

ENTRADES I SORTIDES RELAXADES

Per respectar el moment de trobada amb cada infant i per tal que esdevingui una entrada amb el menys estrés possible, donem la possibilitat que l’entrada dels infants acompanyats de les seves famílies tingui un marge horari que comenci a les 9h i que acabi a les 9:30h. Igualment a la sortida, de les 15:30h fins les 16h.

VIURE ELS RITMES

La repetició, seguir un mateix ritme diari durant la setmana i durant l’any, celebrar les festes estacionals, permet al nen retrobar un ordre i una seguretat necessàries per al seu posterior desenvolupament integral.

L’ESTONA DEL MENJAR

Per a nosaltres, el moment dels àpats (esmorzar i dinar) és molt important. En el fet de menjar hi entren en joc les emocions i, a més a més, nutrir el cos amb aliment, mereix presència i respecte. A mig matí sempre tindràn fruita fresca i cereals, així com aigua i sucs de producció ecològica a la seva disposició. Respectem el ritme i consideracions de cada família respecte a l’alimentació del seu fill/a.