Un bocinet de la Mimosa

Escola Lliure

Petita Mimosa és un espai de criança en què acompanyem als infants des d'una mirada respectuosa que els permeti ser i expressar-se amb llibertat. Creiem que a aquesta edat el millor lloc on poden estar els nens és a la seva pròpia casa, per això ens esforcem en crear un lloc que representi la continuïtat de l'ambient familiar, oferint a cada petit una relació càlida, estreta i segura, on l'activitat autònoma resulta una font de plaer. Posem especial atenció en l'entorn, en la nostra veu i en els materials que envolten els nens amb l'objectiu de mantenir la harmonia i aconseguir que se senti segur i còmode.

Respectant els ritmes

L'escola és un lloc tranquil i càlid on acompanyem un grup reduït de nens i nenes perquè puguin desplegar el seu propi moviment en llibertat. L'acompanyament es realitza des de l'amor, la tendresa i la consciència, respectant els ritmes de creixement individuals segons l'edat i moment maduratiu.

Com a casa

El dia a dia transcorre com en una casa, on els petits aprenen a través de l'experiència en un entorn segur, lliure i de respecte. Tan important com el moviment lliure és alimentar la imaginació i la creativitat a través del joc, els contes, els jocs de dits, les cançons, les activitats artístiques... Quan un nen descobreix alguna cosa pel seu compte les connexions neuronals que crea són més riques, complexes i sòlides. Degut a això, el com aprenem alguna cosa és més important que el què aprenem en si.

Per tenir més informació, pots llegir el nostre PEC (Projecte educatiu de Centre):